<div align="center"> <h1>Amiga Commodore - Katalog polskich książek amigowych</h1> <h3>Strona ma na celu prezentację wszystkich książek/periodyków dotyczących Amigi w języku polskim.</h3> <p>amiga,książki,commodore,kolekcja,klasyka,emulacja,retro</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://katalog-ksiazki-amiga.pl" rel="nofollow">http://katalog-ksiazki-amiga.pl</a></p> </div>